Mediator Opleiding en Werkervaring Contact

Mediator

Een mediator helpt individuen en organisaties met het oplossen van hun conflicten. Zij probeert hen uit het (juridische) denken in termen van gelijk-ongelijk , schuld-onschuld, welles-nietes, winnen-verliezen te halen. De mediator gaat in een rustige omgeving met betrokkenen aan tafel. Zij schept een respectvolle en geïnteresseerde sfeer. Door het stellen van vragen en aandachtig te luisteren gaat zij met hen op zoek naar waar het ieder van hen in dit conflict wezenlijk om gaat. Daarna gaan betrokkenen samen op zoek naar een oplossing die bij hen en bij hun wensen voor de toekomst past.  

De mediation begint met een mediationovereenkomst en eindigt doordat betrokkenen voor de door hen gemaakte afspraken tekenen. Voor meer informatie hierover zie www.mfnregister.nl. Als conflictpartners de stap zetten om dit proces in te gaan, leidt dat in de meeste gevallen tot een positieve uitkomst. Bijna altijd verbetert het hun onderlinge verstandhouding.  Dit kan een basis zijn voor toekomstige samenwerking.

Als het niet lukt samen tot een acceptabele oplossing te komen kan alsnog een juridische procedure worden gevoerd. Wat tijdens de mediation is besproken blijft vertrouwelijk.